Prívalové dažde a búrky s krupobitím spôsobili v posledných týždňoch nemalé škody na majetku Slovákov. Zatopené pivnice a zatečené steny, poškodené strechy domov či altánkov, ale aj škody na autách sa šplhajú k tisíckam eur. Preto je dôležité mať na svojom majetku poistené aj prírodné živly.

Povodne alebo záplavy prichádzajú náhle a pred vodným živlom nedokážeme náš majetok väčšinou ochrániť. Jedinou skutočnou pomocou môže byť kvalitné poistenie, ktoré kryje aj tieto riziká a pomôže vám znížiť nemalé finančné straty. Ale čo ak sa váš dom nachádza v povodňovej oblasti a ako postupovať pri poistnej udalosti?

Povodeň a záplava nie je to isté

Väčšina ľudí nerozlišuje pojmy povodeň a záplava, hoci je medzi nimi rozdiel.

 • Povodeň vzniká v dôsledku zvýšenia hladiny vodného toku alebo vodných nádrží nad úroveň brehu alebo pretrhnutím hrádze a následným vyliatím vody.
 • Záplava je súvislá vodná plocha, ktorá môže vzniknúť aj z dôvodu povodne, ale aj z dôvodu vytrvalých zrážok alebo topenia sa snehu.

Vo väčšine poisťovní sú však obe tieto riziká spojené a nie je možné ich poistiť oddelene. Buď je riziko povodeň a záplava už priamo v balíku s inými živlami, alebo si ich viete dopoistiť, ale nikdy nie samostatne.

Väčšina poisťovní používa povodňové mapy

 • Väčšina poisťovní sa pri určovaní poistného riadi vlastnými povodňovými mapami, niektoré využívajú povodňové mapy SHMÚ. Mapy im slúžia na to, aby zhodnotili rizikovosť danej lokality, kde sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza.
 • Ak sa nehnuteľnosť nachádza v ohrozenej oblasti, automaticky je pre poisťovne riziková a buď si uplatnia prirážku, teda klient zaplatí vyššie poistné, alebo ju nepoistia vôbec. Prípadne nehnuteľnosť poistia na iné riziká s výnimkou rizika povodne alebo záplav.
 • Iné poisťovne zas vychádzajú z histórie a pri uzatváraní poistnej zmluvy zisťujú, či prišlo v danej oblasti v určitom období (za posledných 5 – 10 rokov) k povodni alebo záplave.
 • Ďalšie poisťovne môže zaujímať, či sa nehnuteľnosť nachádza do určitej vzdialenosti alebo výšky od vodného toku. 
 • Sú aj poisťovne, ktoré neskúmajú históriu povodní alebo záplav v danej oblasti pred vznikom poistenia, ale skúmajú veľkosť povodne a záplavy pri poistnej udalosti.

Keďže poisťovne majú rôzny prístup k poisťovaniu týchto rizík, môže sa stať, že vám jedna poisťovňa odmietne na riziko povodeň alebo záplava nehnuteľnosť poistiť a druhá s tým nebude mať problém.

Lokality, kde dochádza k povodniam pravidelne  

Premýšľate, čo v prípade, ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza v lokalite, ktorá je povodniam a záplavám vystavovaná pravidelne? Poistenie nehnuteľnosti slúži na poistenie voči náhodným udalostiam, no ak sa niečo deje pravidelne, už to nie je úplne náhodná udalosť.

Preto ak sa v niektorej oblasti povodne či záplavy vyskytujú pravidelne, s najväčšou pravdepodobnosťou domy v tejto oblasti nepoistí voči týmto rizikám každá poisťovňa. Napriek tomu vždy existuje možnosť poistiť nehnuteľnosť neštandardným spôsobom a teda na výnimku, ak to bude poisťovni dávať obchodný význam.

Príklad: V poisťovniach, ktoré vychádzajú z povodňových máp, môžete dostať aj 100% prirážku, ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza v lokalite, kde sa povodne vyskytujú častejšie, aj keď tam momentálne povodeň nemusí hroziť. V takom prípade sa asi skôr poistíte v poisťovni, ktorá posúdi aktuálny stav povodňovej hrozby vo vašej oblasti a taktiež či je vaša nehnuteľnosť v dobrom technickom stave, a na základe týchto údajov sa rozhodne, či vás poistí.

Môže nastať aj taká situácia, kedy poisťovňa danú nehnuteľnosť poistí a v prípade vzniku poistnej udalosti uhradí klientovi vzniknuté škody, ale následne poistnú zmluvu ukončí.

TIP: Informujte sa ešte pred kúpou nehnuteľnosti, či si ju budete môcť v konkrétnej lokalite poistiť aj voči rizikám povodeň a záplava. FinGO.sk poradcovia vám pripravia ponuku na poistenie nehnuteľnosti a po kúpe sa tak vyhnete zbytočným nepríjemným prekvapeniam.

Poistenie nehnuteľnosti vs. poistenie domácnosti

Je dôležité si uvedomiť, že poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje iba na dom samotný, čiže z tohto poistenia máte nárok na náhradu škody, ktorá vznikne na samotnej stavbe. 

 • Môžu to byť napríklad náklady na sušenie či maľovanie mokrých stien, opravy poškodených múrov, prípadne sú tam zahrnuté aj vypratávacie náklady po poistnej udalosti či dokonca náhradné ubytovanie.
 • Poškodený alebo zničený nábytok alebo spotrebiče, t. j. vybavenie nehnuteľnosti, toto poistenie nekryje.
 • Preto ak chcete mať istotu, že vám v prípade vzniku poistnej udalosti uhradí poisťovňa aj poškodené či zničené zariadenie, musíte mať uzatvorené aj poistenie domácnosti, ktoré obsahuje aj riziko povodne a záplavy.
 • Pri poisťovaní domácnosti voči týmto rizikám uplatňujú poisťovne rovnaký prístup ako pri poisťovaní nehnuteľnosti.

poistenie proti živlom

TIP: Silné búrky, krúpy či víchrica môžu napáchať škody aj na vašom aute. V tomto prípade pomôže kvalitné havarijné poistenie, pripoistenie k PZP alebo verejný prísľub poisťovne. Viac o poistení proti prírodným živlom si môžete prečítať aj v našom ďalšom blogu tu.

Ako si môžete vzniknutú škodu uplatniť?

Poistnú udalosť bez zbytočného odkladu nahláste do príslušnej poisťovne a riaďte sa ich pokynmi. Je lepšie sa s odstraňovaním skôr neponáhľať a počkať na príchod obhliadajúceho technika z poisťovne.

Výnimkou sú prípady, kedy by prílišné otáľanie mohlo spôsobiť zväčšenie už existujúcich škôd. V takýchto prípadoch odporúčame urobiť aspoň dôkladnú fotodokumentáciu, ktorú potom pri obhliadke doložíte do poisťovne.

TIP: Aj pri poistnej udalosti sa môžete spoľahnúť na finančného sprostredkovateľa, ktorý vám poradí ako komunikovať s poisťovňou tak, aby proces prebehol rýchlo a bez problémov.

 

Zdroj: fingo.sk